EVLİYALARDAN SEÇİLMİŞ SÖZLER!

EVLİYALARDAN SEÇİLMİŞ SÖZLER !

_Allah Teala bir kulunu severse ona fazla mal ve evlad vermez.Bununla Allah a olan muhabbetini engelleyecek bir ortak olmamış olur.
Çünkü Allahu Teala Gayyur dur.İbadette olduğu gibi, sevgide de ortaklığı kabul etmez !
(Abdulkadir Geylani Hazretleri)

Allah için haline sabreden fakir ,Allah a şükreden zenginden daha değerlidir.Haline şükür edebilen fakir ise şükür eden zengin ve
sabır eden fakirden daha üstündür. (Abdulkadir Geylani Hazretleri)

O nu (allahı) andıkça, seviyorsun demektir.O seni anıyorsa sevilenlerdensin !(Abdulkadir Geylani Hazretleri)

Gururlu olmayınız, Nefsinizle mücadele riyazet ediniz Peygamberimiz(s.a.v) hep riyazet çekmiş, zenginlik istememiş,
arpa ekmeğini bile doyuncaya kadar yemememiştir.(Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri)

Az konuşmalıdır.Altı yerde dünya kelamı ile meşgul olanın otuz yıllık kabul olunmuş ibadeti red olunur.
Mescidde ,ilim meclisinde, ölü yanında, kabristanda, ezan okunurken, Kuran-ı Kerim okunurken.(Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri)

Ben tenden kurtulurum ,o hayalden kurtulur,varayım kavuşmanın sonu böyle bulunur.(Hz Mevlana C. Rumi nin ölmeden önceki sözleri)

Edeb; hududa riayet etmektir. En büyük edeb ilahi hududu muhafazadır.(Abdulhakim Arvasi)

Küfr ve cezanın zamanla alakası yokktur. Tek anlık küfrün cezası ebedidir.(Abdulhakim Arvasi)

Kuran şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez.(Abdulhakim Arvasi)

Allahdan birşey istiyen, ona sıfat ve isimleri ile dua eder. Fakat zatını murad eden ,ona ancak zatı ismi olan ^^ALLAH^^ ile yönelir.
(BAYEZİD-İ BİSTAMİ HAZRETLERİ)

Küçük günahlara ehemmiyet vermeyen, kısa zamanda büyük belalara düşer.(AHMET ASIM ANTAKİ)

Bi hata işlediğinizde , Allahtan mağfiret (bağışlanma) isteyiniz, çünkü Hatalar,insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır.
Bütün helak hatada ısrardadır.(CAFER-İ SADIK)

Namaz her takva sahibi için yakınlıktır. Hac her güçsüzün cihadıdır.Bedenin zekatı oruçtur.Amel etmeden karşılık bekleyen
yaysız ok atana benzer.(CAFER-İ SADIK)

Takvadan üstün azık yoktur. Susmaktan güzel şey yoktur.Bilgisizlikten zararlı düşmen yoktur.Yalandan büyük hastalık yoktur.(CAFER-İ SADIK)

Bir kimsenin rızkı daralırsa, istiğfara devam etsin !(CAFER-İ SADIK)

Bir kimse sevdiği bir malının elinde kalmasını isterse baktıkça ^^maşaallah La illa billah Allahın dilediği olur.Kuvvet onundur^^desin (CAFER-İ SADIK)


Kalbini sıdk üzere Allahu Teala ile bulundurmaya dikkat edenin diline Allahu Teala hikmet akıtır !(EBU ABBAS SEYYABaşkaları

Başkaları okuduklarını, Arifler ise bulduklarını söyler. Tevhid eşyaya yok gözü ile bakmaktır.(EBU ALİ DAKKAK)

En büyük nimet nefs den kurtulmaktır.Çünkü kul ile Allah arasında en büyük perde nefisdir. O halde esas iş nefsi köreltmektir.
Hayat nefsin ölmesinde, kalbin dirilişi nefsi öldürmededir.(EBU BEKR SEYDELANİ)

Ebu BEKR in imanı, bütün bütün müminlerin imanı ile tartılsa, Ebu BEKR in imanı ağır gelirdi.(Hz Muhammed (sav)

Ömrünü faidesiz boş şeyler ile geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise hasat zamanında pişman olur.(Ebu BEKR SIDDIK)
Ne söyleyeceğine, ne zaman söyleyeceğine dikkat et !((Ebu BEKR SIDDIK)

Nefsini çok seveni; kibir, hased, aşağılık ve horlanmak çok sever.((Ebu BEKR VERRAK))

Kulluğun esası iki şeydir. Allahu Tealaya muhtaç olduğunu bilmek,Resulullah(sav) güzel bir şekilde uymak.(EBUL FADL HASAN SERAHSİ)

Nefsin senden kurtulursa hakkını vermiş olursun. İnsansanlar senden zarar görmezse, haklarını ödemiş olursun! (EBU HAMZA BAGDADİ)

Zehir ölümün habercisi olduğu gibi, Günahta küfrün habercisidir.(EBU HAFS HADDAB)

Siz Allah dan konuşurken, başka şeyden bahsedenle Arkadaşlık etmeyiniz.(EBUL HASAN HARKANİ)

Kalb huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günah pisliklerinden temizlenmek istersen iyi ve hayırlı işlerini çoğalt.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

Dünyadan ve dünya ehlinden tamamen uzaklaşmaz isen velilik kokusunu alamazsın .(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

Günahlar ve sonucundaki belalardan korunmak için en güzel sığınak istiğfardır.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

Resulullah(sav) yaptığı dua ile dua etmiyenin duası bid'at ile karışıktır.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

En büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi diğeri bilmediği bir işin başına istiyerek geçmek.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

Kalbinde dünya sevgisi taşıyanın takvası yoktur.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)

İki iyilik vardır ki onlar bulunduğu sürece, çokta olsa kötülüklerin zararı dokunmaz. Biri Cenab-ı Hakkın kaza ve kaderine razı olmak
Diğeri Allah ın kullarına iyi muamele etmek. (EBUL HASAN ŞAZİLİ)

Dünyadan az bir şey seni Ahiretin çok şeyinden alı koyar.(EBU HAZİM MEKKİ)

İşin değil sözün, Amelin değil ilmin, ravaç bulduğu zamana yetişirsen, en kötü insanlar arasında kaldığını, en kötü zamanda yaşadığını
bilesin. (EBU HAZİM MEKKİ)

Ümmetim yetmişüç fırkaya ayrılacaktır.Bunların yanlız biri cennete girecek, ötekilerin hepsi cehenneme girecektir.(Bu hadisi şerif açıklama ister)

Allahu Teala; kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz, kulum Nafile ibadetleri yapınca, onu çok severim
öyle olur ki benimle işitir, benimle görür,benimle herşeyi tutar, benimle yürür,Benden her ne isterse veririm.Bana sığınınca
onu korurum buyurdu.(Buharinin Ebu Hureyreden bildirdiği Hadisi Şerif)

Bir zaman gelirki müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Dini bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar.
Kuran-ı Kerimi Mizmarlardan yani çalgılardan ,şarkı gibi okurlar.Böyle okuyanlara ve dinliyenlere hiç sevap verilmez
Allahu Teala böylelerine lanet eder Azap verir.(HADİSİ ŞERİF)

Allahu Tealanın adı bulunmayan söz kıymetsizdir.(EBU HÜSEYİN BİN SEMUN)

Verilene bakanın hiç kıymeti yoktur. Verene bakan Azizdir.(EBU KASIM NASRABADİ)

Ne tanın, Nede Tanın !( Fesad zamanında Nasıl olunacağı işaret edilmiştir).(EBU MİDYEN MAĞRİBİ)

Zenginlerin zengini, Hak Tealanın zatına has haklarından birşeyler gösterdiği kimsedir.Fakirlerin fakiride, bunun aksi(EBU MİDYEN MAĞRİBİ)

Özünde kulluk tahakkuk eden, bütün işlerine riya gözü ile bakar.(EBU MİDYEN MAĞRİBİ)

Hakka yakınlığı bulan, bu yakınlık sevgisi ile sürur içindedir.O nu sevende bu sevgi ile bir tatlı azap içindedir.(EBU MİDYEN MAĞRİBİ)

Ondan duyan, onun Namına teblig eder.
kaynak:http://www.silistrevi.org/read.php?s=guncel&id=265

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !